How to design a CREATIVE web layout | Illustrator Tutorial | Design 8

How to design a CREATIVE web layout | Illustrator Tutorial | Design 8


Research idea before start Collect moodboard by Google Image, some inspirations for Layout website Some tips in Gradient tool Notice to Opacity in Gradient tool Optimize Gradient tool Collect scheme color for your design Create first abstract background Create Cloud (Smoke) be launched from rocket by pen tool Coloring Object. Pay atention this!


18 thoughts on “How to design a CREATIVE web layout | Illustrator Tutorial | Design 8

 1. 1. COLLECT MOODBOARD – Bạn làm bước reseach, cái này là collect moodboard, tức là nghiên cứu, thu thập những idea hay cho thiết kế bạn hình dung.
  2. FIRST DRAFT CONCEPT – NO COLORS – Dựng Layout sơ bộ, hay là draft concept, phần này bạn không cần quan tâm đẹp hay chưa, mà chỉ quan tâm đúng ý chưa, thông điệp dễ hiểu chưa, yếu tố cần nổi bật đã high light chưa.
  3. GRID SYSTEM – Dựng lươi, hay là grid system, bạn căn gióng các đối tượng cho khoa học và thẳng hàng, có ý đồ, như thế thiết kế sẽ clear và khoa học hơn khá nhiều.
  4. STYLE DESIGN / COLOR SCHEME Làm màu, ^^, Color scheme, hoặc là style design, cái này thì bạn cần thêm màu, hiệu ứng cần thiết, khoảng trắng… cho design của bạn.
  5. TESTING – FINISH, Kiểm tra và hoàn thiện lại.
  Chúc bạn thành công ha.

 2. Hi, nice tutorial, but I really don't understand how you are going to transform all this layers in a html/css code. Thanks!

 3. I subscribed your channel because i understand your work not language..lol,
  ?: what kind of language you spoke in this video.
  great job well done, Thank you for your precious time.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *